• KẾ HOẠCH THAO GIẢNG CHÀO MỪNG NGÀY 20/10/2018

  SỞ GD-ĐT HÀ TĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS & THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ HÀ TĨNH Độc lập -Tự do – Hạnh phúc Số 114/KH-DTNT Hương Khê, ngày 21 tháng 09 năm 2018   KẾ HOẠCH Tổ chức Thao giảng chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10   […]


 • KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 4

  SỞ GD-ĐT HÀ TĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS & THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ HÀ TĨNH Độc lập -Tự do – Hạnh phúc     Hương Khê, ngày 20 tháng 09 năm 2018   KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN TUẦN 4 (Từ 23-28/09/2018)   ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH TUẦN 3 […]
 • KẾ HOẠCH Tổ chức hưởng ứng Chiến dịch giờ trái đất năm 2018

  KẾ HOẠCH Tổ chức hưởng ứng Chiến dịch giờ trái đất năm 2018

  SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO HÀ TĨNH TRƯỜNG THCS – THPT DTNT HÀ TĨNH Số: 20/KH-Tr CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                      Hương Khê, 16 tháng 3 năm 2018 KẾ HOẠCH Tổ chức hưởng ứng Chiến dịch giờ trái đất năm 2018 Thực […]