• Đề kiểm tra Sinh học lớp 6

  Đề kiểm tra Sinh học lớp 6

  KIỂM TRA HỌC KỲ II Mục tiêu: Kiến thức: Kiểm tra đánh giá nhận thức của hs về:  Quả và hạt, các nhóm thực vật và vai trò của thực vật. Kỹ năng: Hs có kĩ năng làm bài kiểm tra cận thận, chính xác, tư duy loggic… Thái độ: Nhận thức đúng đắn về […] • Đề kiểm tra môn Tin học lớp 6

  Đề kiểm tra môn Tin học lớp 6

  Đề kiểm tra môn Tin học 6. Thời gian 45 phút; Học kỳ II: Ma trận: Mức độ  Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng Làm quen với soạn thảo văn bản 1 – C1 2đ 1 Soạn thảo văn bản đơn giản 1 – C2 2đ 1 – C4 2đ 2 Chỉnh sửa […]


 • Đề tham khảo thi THPT Quốc gia Môn GDCD

  Đề tham khảo thi THPT Quốc gia Môn GDCD

  BIÊN SOẠN CÂU HỎI   Câu 1. Sản xuất của cải vật chất là sự tác động của con người vào tự nhiên làm biến đổi các yếu tố tự nhiên để tạo ra sản phẩm phù hợp đặc trưng của tự nhiên. B. phù hợp với nhu cầu của mình. phù hợp với yếu […]


 • Đề tham khảo thi THPT Quốc gia Môn Lịch sử

  Đề tham khảo thi THPT Quốc gia Môn Lịch sử

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH TRƯỜNG THCS & THPT DTNT HÀ TĨNH (Đề thi có   trang) ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 Bài thi:  Khoa học xã hội, Môn : Lịch sử Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề             […]


 • Kết quả học kỳ I năm học 2017-2018

  Kết quả học kỳ I năm học 2017-2018

  Kết quả học tập lớp 6 Kết quả học tập lớp 7 Kết quả học tập lớp 8 Kết quả học tập lớp 9 Kết quả học tập lớp 10 Kết quả học tập lớp 11 Kết quả học tập lớp 12


 • Đề thi tham khảo năm 2018

  Đề thi tham khảo năm 2018

  1detoanthamkhaok18_VQYS 2denguvanthamkhaok18_BGMG 3devatlithamkhaok18_VLKF 4dehoahocthamkhaok18_PWQD 5desinhhocthamkhaok18_UFBH 6delichsuthamkhaok18_TINF 7dedialithamkhaok18_NRRE 8degdcdthamkhaok18_PQPA 9detienganhthamkhaok18_RPXL (1)