• Phát huy dân chủ qua Hội nghị CBCCVC đầu năm học

    Phát huy dân chủ qua Hội nghị CBCCVC đầu năm học Sáng ngày 01/9/2018, trường THCS & THPT dân tộc nội trú Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2018-2019. Đây là Hội nghị phát huy quyền làm chủ của CBCCVC nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ năm học 2018-2019 theo […]