Câu hỏi, kế hoạch cuộc thi tìm hiểu 150 năm ngày thành lập huyện Hương Khê

CÂU HỎI tìm hiểu 150 năm thành lập huyện HK

KH CUOC THI 150 NĂM hhk

QĐ thành lập BGK thi 150 năm

QD THÀNH LẬP BTC

Bìa chinh thuc 2016