Chiều ngày 29/11/2018, chi đoàn 10 đã tổ chức hoạt động chăm sóc Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hương Khê trong tháng 11.