Đề tham khảo thi THPT Quốc gia Môn GDCD

BIÊN SOẠN CÂU HỎI

 

Câu 1. Sản xuất của cải vật chất là sự tác động của con người vào tự nhiên làm biến đổi các yếu tố tự nhiên để tạo ra sản phẩm

 1. phù hợp đặc trưng của tự nhiên. B. phù hợp với nhu cầu của mình.
 2. phù hợp với yếu tố tự nhiên. D. phù hợp với thuộc tính của vật.

Câu 2. Điều gì sẽ xảy ra đối với xã hội nếu ngừng sản xuất của cải vật chất?

 1. Không vận động. B. Không hoạt động
 2. Không tồn tại. D. Không biến động.

Câu 3. Trong các yếu tố dưới đây, yếu tố nào không phải là yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất?

 1. Thời gian lao động. B. Sức LĐ. C. Đối tượng LĐ.   D. Tư liệu lao động.

Câu 4. Sản phẩm của lao động có thể thoả mãn một nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi mua bán được gọi là

 1. hàng hoá. B. thị trường.             C. tiền tệ.               D. Giá cả.

Câu 5. Tiền tệ thực hiện chức năng thước đo giá trị khi

 1. để chi trả sau khi giao dịch mua bán hàng hóa.
 2. rút khỏi lưu thông và được đưa vào cất trữ.
 3. đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hoá.
 4. làm phương tiện trong trao đổi, mua bán.

Câu 6. Bước vào mùa Đông giá cả mặt hàng quần áo ấm tăng cao, vì vậy nhà sản xuất mở rộng quy mô, tăng năng xuất để sản xuất ra nhiều quần áo ấm. Trong trường hợp này thị trường đã thực hiện chức năng gì?

 1. Thực hiện giá trị sử dụng và giá trị của hàng hoá.
 2. Thông tin về chất lượng hàng hóa cho người tiêu dùng.
 3. Điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng.
 4. Khuyến khích mở rộng thị trường sản xuất hàng hoá.

Câu 7. Bác A trồng rau sạch để bán lấy tiền rồi dùng tiền đó mua gạo. Vậy trong trường hợp này tiền tệ thực hiện chức năng gì?

 1. Phương tiện thanh toán. B. Phương tiện giao dịch.
 2. Thước đo giá trị.                     D. phương tiện lưu thông.

Câu 8. Thời gian lao động cá biệt phải phù hợp với thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra từng hàng hóa là biểu hiện của quy luật giá trị trong lĩnh vực nào dưới đây?

 1. Sản xuất.                        B. Lưu thông.
 2. Cạnh tranh. D. Cung cầu.

Câu 9. Nguyên nhân nào dưới đây làm cho giá cả hàng hóa phải vận động xoay quanh trục giá trị?

 1. Tác động của quy luật giá trị.
 2. Ảnh hưởng của cung cầu, cạnh tranh.
 3. Sự chi phối của người sản xuất .
 4. Thời gian sản xuất của từng người sản xuất.

Câu 10. Công ty X làm ăn có lợi nhuận vì đã đầu tư hệ thống máy móc hiện đại, nâng cao tay nghề của công nhân. Trong trường hợp này đã thể hiện tác động  nào của quy luật giá trị?

 1. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa.
 2. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển.
 3. Phân hóa giàu nghèo người sản xuất.
 4. Điều tiết lưu thông hàng hóa trên thị trường.

Câu 11: Mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường nước ta hiện nay là

 1. khai thác nhanh, nhiều tài nguyên để đẩy mạnh phát triển kinh tế đất nước.
 2. ngăn chặn tình trạng hủy hoại tài nguyên đang diễn ra rất nghiêm trọng.
 3. tăng cường công tác quản lí của Nhà nước về bảo vệ tài nguyên, môi trường.
 4. sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học.

Câu 12. Trong dịp đi tham quan động Phong Nha, có bạn trong đoàn đang chuẩn bị chặt một nhũ đá. Khi bắt gặp tình huống đó, em sẽ làm gì?

 1. Không can thiệp vào việc của người khác.
 2. Khuyên bạn dừng lại vì nó vi phạm pháp luật.
 3. Để bạn thực hiện hành vi rồi mới báo với trưởng đoàn.
 4. Cũng tìm một nhũ đẹp để lấy.

Câu 13: Đặc điểm để phân biệt pháp luật với quy phạm đạo đức là

 1. tính quyền lực, bắt buộc chung.
 2. tính xác định chặt chẽ về hình thức.
 3. tính quy phạm phô biến.
 4. bản chất giai cấp của pháp luật.

Câu 14: Đặc trưng nào làm nên giá trị công bằng, bình đẳng của pháp luật?

 1. Tính quy phạm phổ biến. B. Tính quyền lực bắt buộc chung.
 2. Xác định chặt chẽ về hình thức. D. Bản chất xã hội của pháp luật.

Câu 15. Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích nhằm làm cho các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi hợp pháp của

 1. cá nhân và cơ quan. B. công dân và tổ chức.
 2. C. cá nhân và tổ chức. công chức và tổ chức.

Câu 16. Đâu không phải là hình thức thực hiện pháp luật?

 1. Sử dụng pháp luật. B. Vận dụng pháp luật.
 2. C. Tuân thủ nội quy .              Thi hành pháp luật.

Câu 17. Hành vi nào sau đây không phải là hành vi thi hành pháp luật?

 1. Chị A tham gia kinh doanh và đóng thuế.
 2. Ông X lựa chọn hình thức kinh doanh.
 3. Bạn A thực hiện nghĩa vụ quân sự.
 4. Công ty B đảm bảo quy trình xả thải ra môi trường.

Câu 18. Đã đến thời gian nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định nhưng ông X bố của Y cố tình không thực hiện trách nhiệm của mình. Nếu là Y, trong trường hợp này em sẽ làm gì?

 1. Không can thiệp vì đó là việc của người lớn.
 2. Khuyên bố không đóng nộp vì đó là tiền của mình.
 3. Giải thích cho bố, nộp thuế là thi hành pháp luật.
 4. Nhờ người can thiệp để bố không phải nộp thuế.

Câu 19. Theo quy định của pháp luật, trong cùng một điều kiện như nhau, công dân được hưởng quyền và có nghĩa vụ

 1. bằng nhau. B. như nhau. C. ngang nhau.          D. cùng nhau.

Câu 20. Hà và Tuấn là đôi bạn thân. Hà học giỏi hơn nên đã đậu và tiếp tục học đại học, còn Tuấn đi làm công nhân. Trong trường hợp này, việc hưởng và sử dụng quyền phụ thuộc vào điều gì?

 1. Vào hoàn cảnh của mỗi người.         B. Vào khả năng của mỗi người.
 2. Vào điều kiện của mỗi người. D. Vào quy định của pháp luật.

Câu 21. Bình đẳng giữa vợ và chồng được thể hiện trong các mối quan hệ nào?

 1. Quan hệ nhân thân và quan hệ tình cảm.
 2. Quan hệ tài sản và quan hệ gia đình.
 3. Quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống.
 4. D. Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản.

Câu 22. Công ty X có giấy phép đăng ký kinh doanh mặt hàng sữa trẻ em, nhưng đã kinh doanh thêm cả quần áo. Trong trường hợp này công ty X đã không thực hiện nghĩa vụ nào?

 1. Kinh doanh đúng ngành, nghề đã đăng ký.
 2. Tự chủ kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 3. Nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật.
 4. Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Câu 23. Một trong những nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh là

 1. mọi công dân đều có quyền lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh.
 2. mọi công dân đều có quyền kinh doanh bất cứ nghành nghề nào mình thích.
 3. công dân được tự do thành lập doanh nghiệp nhưng phải nộp thuế.
 4. mọi công dân khi tham gia kinh doanh đều được miễn giảm thuế.

 

Câu 24. Sau khi ký hợp đồng lao động anh A vào làm việc tại công ty X, nhưng trong quá trình làm việc công ty X đã không thực hiện đúng nội dung về thời gian và điều kiện làm việc. Trong trường hợp này công ty X đã vi phạm quyền bình đẳng

 1. trong thực hiện quyền lao động. B. trong giao kết hợp đồng lao động.
 2. trong sử dụng lao động. D. trong bố trí người lao động.

Câu 25. Bình đẳng giữa các dân tộc có ý nghĩa như thế nào?

 1. Là động lực để dân tộc đó phát triển.
 2. Là cơ sở của đoàn kết giữa các công dân.
 3. Là cơ sở để các dân tộc tham gia phát triển kinh tế.
 4. Là cơ sở của đoàn kết giữa các dân tộc và đại đoàn kết toàn dân tộc.

Câu 26. Gia đình ông Đức ngăn cản việc con trai mình kết hôn với chị Hà vì lí do hai người không cùng đạo. Vậy trong trường hợp này, nếu là người thân của gia đình ông Đức em sẽ chọn cách ứng xử nào?

 1. Không can thiệp vì đó là quyền tự do của mỗi người về tín ngưỡng, tôn giáo.
 2. Ủng hộ việc làm của gia đình ông Đức, vì nó phù hợp với tục lệ của dân tộc.
 3. Khuyên ông không nên làm vậy, vì nó phạm quyền bình đẳng giữa các tôn giáo .
 4. Kêu gọi người thân trong gia đình cùng ủng hộ việc làm của gia đình ông Đức.

Câu 27. Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện Kiểm sát, trừ trường hợp

 1. A. phạm tội quả tang. phạm tội nhiều lần.
 2. phạm tội nghiêm trọng. D. phạm tội có tổ chức.

Câu 28. Bắt người trong trường hợp nào sau đây là đúng luật?

 1. Khi công an cần thu thập chứng cứ từ người đó.
 2. Khi có quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát.
 3. Khi có nghi ngờ người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm.
 4. Khi nghi ngờ người đó vừa mới thực hiện tội phạm.

Câu 29. Hành vi nào dưới đây xâm phạm tới sức khỏe, tính mạng của người khác?

 1. Tự tiện bắt người khi chưa có căn cứ.
 2. Giam giữ người khi chưa có quyết định của Viện kiểm sát.
 3. Đánh người gây thương tích làm tổn hại đến sức khỏe.
 4. Tự ý vào nhà người khác để chửi bới, lăng nhục.

Câu 30. Nghi ngờ B lấy trộm xe máy, A báo công an sự việc trên. Công an phường lập tức đến nhà bắt B về trụ sở công an. Việc công an bắt B đã vi phạm quyền nào sau đây?

 1. Quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, sức khỏe.
 2. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.
 3. C. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
 4. Quyền bất khả xâm phạm về nhân phẩm, danh dự.

Câu 31. Gia đình A đang ăn cơm thì công an xã đến nhà và tiến hành bắt giữ anh trai A để đưa về trụ sở công an xã mà không rõ lý do. Nếu là anh trai của A trong trường hợp này thì em sẽ

 1. tìm cách bỏ chạy. B. ra sức chống đối công an.
 2. yêu cầu đọc lệnh bắt người. D. chứng minh không có lỗi.

Câu 32. Công dân có thể thực hiện quyền bầu cử bằng cách nào?

 1. Trực tiếp đi bỏ phiếu bầu cử hội đồng nhân dân.
 2. Khi bận việc thì có thể nhờ người thân bỏ phiếu giúp mình.
 3. Nhờ những người trong tổ bầu cử bỏ phiếu hộ.
 4. Nếu đi đâu vắng thì có thể gửi thư để chuyển phiếu bầu cử.

Câu 33. Quyền ứng cử của công dân được hiểu là:

 1. Công dân từ đủ 18 tuổi trở lên có đủ điểu kiện mà pháp luật quy định .
 2. Công dân có quyền tự mình ra ứng cử đại biểu Quốc hội ở nhiều nơi.
 3. Công dân có đủ các điều kiện pháp luật quy định có quyền bầu cử Quốc hội .
 4.             Công dân có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về quyền ứng cử.

Câu 34. Chị M đang mang thai tháng thứ 8 là công nhân của công ty X. Vì công việc  công ty thực hiện làm tăng ca 2 giờ/ ngày. Chị M xin nghỉ làm tăng ca nhưng không được   đồng ý. Theo em trong trường hợp này chị M có thể sử dụng quyền nào?

 1. Quyền tố cáo.                               B. Quyền  khiếu nại.
 2. Quyền dân chủ. D. Quyền bình đẳng.

Câu 35. Công dân được sống trong môi trường xã hội và tự nhiên có lợi cho sự tồn tại và phát triển về thể chất, tinh thần, trí tuệ, đạo đức là nội dung thuộc:
A.  Quyền tồn tại.                        B. Quyền phát triển.

 1. Quyền học tập.                     D. Quyền sáng tạo

Câu 36. An là học sinh lớp 11 trường trung học phổ thông X, An có năng khiếu sáng tác thơ. An không hiểu mình có quyền gửi bài để đăng báo hay không? Nếu là bạn của An em sẽ trả lời bạn như thế nào?

 1. Chưa được gửi bài đăng báo vì bạn chưa đủ tuổi.
 2. Được gửi bài, vì mọi công dân đều có quyền sáng tạo.
 3. Chỉ nhà thơ, nhà văn mới có quyền được gửi bài đăng báo.
 4. Là học sinh không có quyền viết bài đăng báo.

Câu 37. Pháp luật quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ không nhằm mục đích nào dưới đây?

 1. Tạo ra nhiều việc làm cho người lao động.
 2. Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên.
 3. Giảm thiểu chất thải gây ô nhiễm.

D.Phục hồi môi trường.

Câu 38. Hành vi nào dưới đây pháp luật không cấm?

 1. Tố cáo người săn bắt, buôn bán động vật thuộc danh mục cấm.
 2. Khai thác trái phép tài nguyên rừng của đất nước.
 3. Đánh bắt nguồn tài nguyên bằng phương tiện hủy diệt.

D.Thải chất độc vào nguồn nước gây ô nhiễm môi trường.

Câu 39. Nhằm tạo ra nhiều việc làm, giúp thanh niên xóa đói giảm nghèo, K đã đưa nhiều thành niên vào rừng săn bắt động vật thuộc danh mục cấm. Hành vi của K đã

 1. vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.
 2. không vi phạm pháp luật vì đã tạo việc làm.
 3. không vi phạm vì đã góp phần xóa đói, giảm nghèo.
 4. không vi phạm vì không biết được danh mục động vật cấm.

Câu 40. Công dân có quyền tiến hành hoạt động kinh doanh khi

 1. có đủ điều kiện về vốn, địa điểm và làm hồ sơ đăng ký kinh doanh.
 2. tìm được lĩnh vực kinh doanh phù hợp với bản thân và gia đình.
 3. được tập huấn kỹ về chuyên môn, nghiệp vụ trong kinh doanh.
 4. được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp nhận đăng ký kinh doanh.