“Khoảng thời gian học nội trú sướng quá: có người nấu cho ăn, có người canh cho từng giấc ngủ - thế mà vẫn cảm thấy khổ. Ra đời rồi mới biết, cơm nội trú ngon như thế nào, từng xô ...