• Home »
  • Slider »
  • Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh tổ chức hoạt động ngoại khóa, chào mừng 34 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2016)

Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh tổ chức hoạt động ngoại khóa, chào mừng 34 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2016)

tin-hoat-dong-ngoai-khoa-20-11tiet-muc-bai-ca-giao-vien-nhan-dan bgh-va-thay-co-cung-hoc-sinh-lop-12 hinh-anh-mot-gio-hoc-2